Telèfon: 93 389 27 71

C/ Francesc Layret 6,  Badalona

Serveis òptics

A la nostra òptica oferim diferents serveis:OPTOMETRIA

La optometria estudia les capacitats del sistema visual, diagnosticant, neutralitzant i sol·lucionant els diferents problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme, presbicia, acomodacio i binocularitat.
L'objectiu es aconsseguir màxim rendiment i agudesa visual, amb la mínima fatiga del sistema visual.
També estudiem aspectes que hagin influit en el desenvolupament i aprenentatge visual, moviments oculomotors (sacadics, seguiment) fories, fixació, i també possibles disfuncions visuals,(ambliopies), hàbits posturals com la distància de lectura il·luminació, entorn de treball etc.

LENTS DE CONTACTE

Amb les lents de contacte podem neutralitzar tots els defectes refractius, sense limitacions, aconsseguint un major camp visual i una imatge més real que en ulleres, sempre triant el tipus de lent més adecuada per a donar el maxim confort.
Avui en dia podem controlar la miopia en nens amb lents tobes. Existeixen diversos fabricants que treballen aquestes lents.
Tambe si ja tens presbicia, podràs compensarla amb lents de contate multifocals.

TELEMEDECINA

Amb el mètode Retinalyze fem una fotografia de la retina (fons de l'ull), que és evaluada a travès del software i que en pocs minuts ens permet diagnosticar possibles indicis de Retinopatia Diabètica, (RD), degeneració macular associada a l'edat (DAMAE), i glaucoma, (alta pressio intraocular), gràcies a la connexió de la base de dades amb oftalmòlegs.

TERAPIA VISUAL

Amb la terapia visual el que aconsseguim és la millora de les capacitats visuals de les persones.
És molt ùtil per aquells que tenen problemes d'aprenentatje relacionats amb la visió.
Podrem augmentar atenció, habilitats, rendiment, i prevenir futurs problemes visuals.

Utilitzem Brain Tv (sistema teràpia per practicar a casa amb ordinador) apart de totes les altres.